Zichtbaar versienummer in een InfoPath-formulier

Bij het ontwikkelen van een InfoPath-formulier gebruik ik het versienummer van het form zelf. Voordeel is dat bij het testen iedereen kan zien over welke versie het gaat. Als een form klaar is verberg ik het veld. Om het versienummer te gebruiken plaats een ‘expresssion box’ in het form met de volgende formule:

substring-before( substring-after( /processing-instruction()[local-name(.) = “mso-infoPathSolution”], ‘solutionVersion=”‘), ‘”‘)