Starten met Excel: het overzicht van de basisfuncties

In je werk en studie komt er al veel op je af. De aanname dat je alles al moet weten over hoe Office werkt klopt natuurlijk niet. Waarschijnlijk heb je alles wat je daar nu al van weet jezelf door de tijd eigen gemaakt en met vallen en opstaan geleerd. Deze blogpost is bedoeld als beginnersgids om je te helpen Excel snel onder de knie te krijgen en dat je binnen een paar minuten kunt starten. Excel is een office-programma, waarmee je gegevens kunt beheren, analyseren en presenteren.

Wanneer je in Excel en nieuw spreadsheet begint ziet je scherm er zo uit:

Cellen en bereiken zijn de bouwstenen van Excel.

Het werken met Werkbladen (1) stelt je in staat om gegevens te scheiden en je werk overzichtelijk te houden. Een werkblad is opgebouwd in kolommen (2) en rijen (3). In een cel leg je de informatie vast. De informatie in een cel kun je opmaken met opmaken door lettertypen en kleuren.

Een celbereik is een selectie van cellen in een werkblad. Een celbereik wordt genoteerd als (A1:F15).

Met formules en functies maak je berekeningen. Ze stellen je in staat om zowel eenvoudige als complexe berekeningen uit te voeren, zoals optellen, percentages berekenen, gemiddelden bepalen, en nog veel meer. Het invoeren van een formule begint met het teken ‘=’, gevolgd door de gewenste berekening. Excel zal de formule evalueren en het resultaat direct weergeven.

Basisberekeningen met Formules:

Optellen (+): Met de formule =A1+B1 kun je de waarden in de cellen A1 en B1 optellen. Dit werkt ook voor meerdere cellen, zoals =SUM(A1:A5) om de waarden van A1 tot A5 op te tellen.

Aftrekken (-): Met de formule =A1-B1 kun je de waarde in cel B1 aftrekken van de waarde in cel A1.

Vermenigvuldigen (*): Gebruik de formule =A1*B1 om de waarden in cellen A1 en B1 met elkaar te vermenigvuldigen.

Delen (/): Met de formule =A1/B1 kun je de waarde in cel A1 delen door de waarde in cel B1.

Gebruik van Functies:

Excel heeft een breed scala aan functies om gegevens te analyseren en complexe berekeningen uit te voeren. Hier zijn enkele veelvoorkomende functies die je kunt gebruiken:

SUM: Deze functie voegt de waarden in een bereik bij elkaar op. Bijvoorbeeld, =SUM(A1:A5) zal de waarden van A1 tot A5 optellen.

AVERAGE: Met deze functie bereken je het gemiddelde van een bereik. Bijvoorbeeld, =AVERAGE(A1:A5) zal het gemiddelde berekenen van de waarden in A1 tot A5.

MIN en MAX: Deze functies geven respectievelijk het minimum- en maximumnummer in een bereik terug. Bijvoorbeeld, =MIN(A1:A5) geeft het kleinste getal in A1 tot A5 terug.

COUNT: Deze functie telt het aantal numerieke waarden in een bereik. Bijvoorbeeld, =COUNT(A1:A5) telt het aantal getallen in A1 tot A5.

IF: Met de IF-functie kun je een logische test uitvoeren en een resultaat kiezen op basis van de uitkomst. Bijvoorbeeld, =IF(A1>10, “Geslaagd”, “Gezakt”) zal “Geslaagd” weergeven als de waarde in cel A1 groter is dan 10, en anders “Gezakt”.

Geavanceerdere Functies:

Excel biedt ook geavanceerdere functies, zoals VLOOKUP, HLOOKUP, INDEX, MATCH en meer, waarmee je complexere taken kunt uitvoeren, zoals het zoeken naar waarden in tabellen of het teruggeven van specifieke resultaten op basis van bepaalde criteria.

Het gebruik van formules en functies in Excel stelt je in staat om gegevens te analyseren en resultaten nauwkeurig en efficiënt te berekenen. Deze krachtige tools kunnen je helpen om gegevens te organiseren en inzichten te verkrijgen die je kunnen ondersteunen bij academische projecten, onderzoek en andere studiegerelateerde taken. Verderop in deze blogpost zullen we dieper ingaan op enkele van deze formules en functies, zodat je ze effectief kunt toepassen in je eigen werkbladen.

Grafieken Maken

Data-visualisatie is een krachtig hulpmiddel om inzicht te krijgen in je gegevens. In dit gedeelte leren we je hoe je verschillende soorten grafieken kunt maken, zoals staafdiagrammen, lijndiagrammen en cirkeldiagrammen. Grafieken helpen je om trends, patronen en verbanden in je data te identificeren. We laten je ook zien hoe je grafieken kunt aanpassen en opmaken, zodat je je gegevens effectief kunt presenteren en je inzichten kunt delen met anderen.

Tijd besparen met sneltoetsen

Excel heeft sneltoetsen die je productiviteit verhogen en je werk gemakkelijker kunnen maken. In dit gedeelte delen we enkele handige sneltoetsen en tips die je helpen om taken sneller uit te voeren en efficiënter te werken. Of je nu gegevens wilt kopiëren, plakken of navigeren tussen werkbladen, sneltoetsen kunnen je waardevolle tijd besparen.

Toetsen-combiWat het doet
CTRL + NOpenen nieuw bestand
CTRL + SOpslaan
CTRL + AAlles selecteren
CTRL + CKopiëren van gegevens
CTRL + VPlakken van gegevens
CTRL + XKnippen van gegevens
CTRL + ZLaatste actie ongedaan maken
CTRL +YDe vorige actie herhalen
CTRL ingedrukt houden + MuiswielIn- en uitzoomen

Door Excel te beheersen, vergroot je je mogelijkheden en efficiëntie in diverse situaties, zoals complexe berekeningen, financiële planning en datavisualisatie. De vaardigheden die je opdoet met werkbladen, formules en grafieken zijn niet alleen nuttig tijdens je studie, maar ook in je toekomstige loopbaan. Excel helpt je gegevens om te zetten in waardevolle inzichten en betrouwbare resultaten, waardoor je vol vertrouwen aan de slag kunt met dit krachtige hulpmiddel. Ontdek alle mogelijkheden die Excel biedt en verrijk je gegevensbeheer en presentaties met indrukwekkende grafieken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *