Viva Goals laat je doelen stellen op organisatieniveau

Met Microsoft Viva Goals krijg je een middel om de organisatie-visie en de daar afgeleide organisatie-doelen tastbaar te maken voor groepen. Het mechaniek voor het stellen van doelen is gebaseerd op het OKR-framework.

OKR staat voor Objectives and KeyResults, of in goed Nederlands: doelstellingen en belangrijke resultaten. Onderdeel van deze methodiek zijn ook de Initiatives of initiatieven: taken die je moet volbrengen om het doel te behalen. Het OKR-framework combineert drie bekende managementconcepten:

  • Management by Objectives
  • SMART
  • Balanced Scorecard

Viva Goals ondersteund de medewerker in een groep om focus te houden op het halen van een bepaald resultaat door het werken vanuit persoonlijke- en teamdoelen. Het geeft de medewerker betrokkenheid bij het halen van de organisatiedoelstellingen. De toegang voor Viva Goals is gebaseerd op de bestaande Teams-licentie van de gebruiker.

Impressie van een Viva Goals in Teams:

Om met Viva Goals van start te gaan vertaal je eerst de organisatiedoelen naar het OKR-framework. Of het Viva-onderdeel gelijk slaagt binnen jouw organisatie hangt af of het model past binnen de context van jouw orgaisaties. Om dat te testen kun je starten met een pilot-groep die vanuit een projectmatige-setting aan de slag gaat.  Na de pilot analyseer en evalueert je samen met de groep de ervaringen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *